Impressionisme

 

Impressionisme is een 19e-eeuwse kunststroming gekenmerkt door relatief kleine, dunne, maar toch zichtbare penseelstreken, open compositie, nadruk op nauwkeurige weergave van licht in zijn veranderende kwaliteiten (vaak accentuering van de effecten van het verstrijken van de tijd), gewoon onderwerp, opname van beweging als een cruciaal element van menselijke waarneming en ervaring, en ongebruikelijke visuele hoeken. Het impressionisme is ontstaan ​​met een groep van in Parijs gevestigde kunstenaars wier onafhankelijke tentoonstellingen hen tijdens de jaren 1870 en 1880 op de voorgrond plaatsten.

 

Impressionisme Reproductie Schilderijen

 Meest Populair

Romanicisme

Starry Night

Starry Night

Barok

Starry Night

Shop Impressionisme Reproductie Schilderijen

 

Schilderij niet kunnen vinden?

Geen probleem! Wij kunnen namelijk alles na-schilderen!

 

SCHILDERIJ OP AANVRAAG >>